Хичээл, сургалт

Дүрэм журам

Дүрэм 2012-2015 өөрчлөлтөөс

2014-11-17

Маргааныг шийдвэрлэхийн тулд дүрэмээ мэдэх хэрэгтэй. Yves C.Ton-That бол албан ёсны шүүгч мөн зохиолч юм. Түүний Гольфийн дүрэм” ном нь 20 гаруй хэл дээр орчуулагдаж сая гаруй......цааш нь ...

Монголын гольфийн тамирчинд спортын цол зэрэг олгох журам

2017-02-02

МОНГОЛЫН ГОЛЬФИЙН ТАМИРЧИНД СПОРТЫН ЦОЛ ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ Нэг. Олон улсын хэмжээний мастер 1. Олимпийн наадамд оролцох эрх......цааш нь ...

“МОНГОЛЫН ГОЛЬФИЙН ХОЛБОО” ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ

2018-03-06

“МОНГОЛЫН ГОЛЬФИЙН ХОЛБОО” ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ   2018 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр                                                                                          Улаанбаатар хот        ......цааш нь ...

ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

2018-04-03

ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монголын Гольфын Холбооны /цаашид "Холбоо" гэх/ Ёс зүйн хороо /цаашид......цааш нь ...

ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

2018-04-03

ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ НЭГ. Нийтлэг үндэслэл           1.1     Энэхүү журмын зорилго нь Монголын Гольфийн Холбооны /цаашид Холбоо......цааш нь ...

ХАНДИКАПЫН АНГИЛАЛ, ТҮҮНИЙГ ТООЦОХ ЖУРАМ

ХАНДИКАПЫН АНГИЛАЛ, ТҮҮНИЙГ ТООЦОХ ЖУРАМ 2018 оны 06-р сарын 14-ны өдөр                                                                Улаанбаатар хот НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ Монголын Гольфийн Холбооны......цааш нь ...

“MGA TOUR” ЦУВРАЛ ТЭМЦЭЭНИЙ ЖУРАМ

 “MGA TOUR” ЦУВРАЛ ТЭМЦЭЭНИЙ ЖУРАМ Нэг. Зорилго Монголын Гольфийн Холбооны гишүүдийн ур чадварын индекс-хандикапыг бодитой тогтооход дэмжлэг үзүүлэх, Ур......цааш нь ...

Тэмцээн зохион байгуулах журам

2018-04-16

Тэмцээн зохион байгуулах журам Нэг. Нийтлэг Үндэслэл Монголын гольфийн холбоо ТББ /цаашид МГХ гэх/-ийн Дүрмийн 1.2.2 заалтыг хэрэгжүүлэх......цааш нь ...

Гольфийн спортыг дэмжигч байгууллагууд.

Гольфийн спортыг хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй байгууллагуудад гүн талархал илэрхийлье!

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image