Мэдээ

2019 оны тэмцээний урьдчилсан хуваарь

2019 TOURNAMENT SCHEDULE /draft/

DATES TOURNAMENT VENUE GAME FORMAT DEFENDING CHAMPION MGA TOUR
POINTS
1 Apr 27
Saturday
Baldorj Cup 2018
MGA Tour Opening
UB-2 Zaan Terelj Stroke Play J. Anarbat yes
2 May 4
Saturday
Tour Game-2 Mt. Bogd  Stroke Play   yes
3 May 11
Saturday
Tour Game-3 TBA Stroke Play   yes
4 May 18
Saturday
Tour Game-4 TBA Stroke Play   yes
5 May 25
Saturday
Chinghis Khaan CC Championship
Tour Game
Chingghis Khan
Terelj
Stroke Play    
6 TBA /May/ Ladies Monthly Game-1 TBA Stroke Play    
7 Jun 1
Saturday
Tour Game-5 TBA Stroke Play   yes
8 Jun 8
Saturday
Tour Game-6 TBA Stroke Play   yes
9 Jun 15
Saturday
Tour Game-7 TBA Stroke Play   yes
10 Jun 22
Saturday
Tour Game-8 TBA Stroke Play   yes
11 Jun 29
Saturday
Tour Game-9 TBA Stroke Play   yes
12 TBA /Jun/ Ladies Monthly Game-2 TBA Stroke Play    
13 Jul 4-5
Thu-Fri
Women's National Open -2019 Mt. Bogd  Stroke Play N. Namuunaa yes
14 Jul 6-9
Sat-Tue
National Open-2019 Mt. Bogd  Stroke Play A. Khayankhyarvaa yes
15 Jul 20
Saturday
Tour Game-11 TBA Stroke Play   yes
16 Jul 27
Saturday
Turkish Airlines World
Golf Cup
Mt. Bogd  Stableford M. Баярбахдал  
17 Aug 3
Saturday
Tour Game-12 TBA Stroke Play   yes
18 Aug 1 - 31 President Cup Mt. Bogd  Match Play D. Ulziidelger /2017/  
19 Aug 10
Saturday
Ryder Cup-2019
Mongolia vs Korea
Mt. Bogd  Single Match Mongolia Team  
20 Aug 11
Sunday
Tour Game-13 TBA Stroke Play   yes
21 Aug 17
Saturday
Mongolia Senior Open Championship Riverside Stroke Play L. Dorj  
22 Aug 18
Sunday
Land Rover Cup-2019
Tour Game-14
TBA Stroke Play   yes
23 Aug 25
Sunday
Tour Game-15 TBA Stroke Play   yes
24 Aug 31
Saturday
Tour Game-16 TBA Stroke Play   yes
25 TBA /Aug/ Ladies Monthly Game-4 TBA Stroke Play    
26 Sep 1
Sunday
Team Competition Mt. Bogd  TBA    
27 Sep 7
Saturday
Tour Game-17 TBA Stroke Play   yes
28 Sep 8
Sunday
Mongolia Junior Open
Championship
Riverside Stroke Play    
29 Sep 14
Saturday
Tour Game-18 TBA Stroke Play   yes
30 Sep 21
Saturday
Tour Game-19 TBA Stroke Play   yes
31 Sep 22
Sunday
Ryder Cup
Mongolia vs ROW
Mt. Bogd  Single Match    
32 Sep 28
Saturday
Tour Game-20
Closing
TBA Stroke Play   yes
33 TBA /Sep/ Ladies Monthly Game-4 TBA Stroke Play    

Гольфийн спортыг дэмжигч байгууллагууд.

Гольфийн спортыг хөгжүүлэх үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй байгууллагуудад гүн талархал илэрхийлье!

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image