Нийтлэг тохиолддог дүрмийн тайлбарууд

Out of bond буюу бөмбөг талбайгаас гарах

 

Lost ball тухай

Unplayable авах тохиолдлууд

Өөр тоглогчийн бөмбөг андуурч цохих

Талбай дээрх саад, түүнийг засч хөдөлгөх талаар

Усны tee буюу түүнийг ямар тохиолдолд ашиглах

Bunker-тай холбоотой зохицуулалт

Pace of play буюу тоглолтын темп, хугацаа

Гольфийн талбайд баримтлах ёс зүйн талаар

...

ГОЛЬФИЙН СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ

https://mga.mn/wp-content/uploads/2023/06/TK-400-1.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/logo_mga.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/IT-ZONE.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/BIG-MOGUL.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/moncon.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/09/Golf-Assocation-banner-640x480.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/mt_bogd-1.png

Холбооны вебсайт дээрх мэдээллээс хувь хүнтэй холбоотой бус бол бусад бүх мэдээллийг үнэгүй түгээж, ашиглаж болно.