Гишүүдэд ил тод, нээлттэй, олон талт ажиллагааг явуулж сонирхогчийн гольфийн спортыг хөгжүүлэх, олон нийтэд суртачилан таниулах, өсвөр үеээ дэмжсэн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх бөгөөд бүтээлч, хамтын ажиллагааг зарчим болгон ажиллана. Холбооны ажлын алба дараах үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:
Холбооны санхүүг удирдах, санхүүжилт босгох, ил тод тайлагнах
Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Гольфийн үйл ажиллгааны хүрээнд олон улсын харилцааг хөгжүүлэх.
Гишүүддээ тэгш боломж олгох, хөгжүүлэх. Тамирчин, дасгалжуулагч, багш нарыг дэмжин ажиллах.
Гольфийг суртачилан таниулах, сонирхогчдын тоог нэмэгдүүлэх, маркетингийн үйл ажиллагаа явуулах.
Гольфийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг талуудтай харилцан ашигтай, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.
Тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, бодлого, журмыг боловсруулах, нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх.
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/DSC08855-scaled.jpg

Бидний ЗАРЧИМ

Тоглогч, сонирхогчдын дунд ШУДАРГА өрсөлдөөнийг бий болгох, тэмцээн уралдаан НЭЭЛТТЭЙ явуулах
Гишүүд, гольфийн талбай, гольфийн сонирхлын бүлэг, клубууд, тус спортыг дэмжин ажиллагч байгууллагуудын үйл ажиллагаа, сонирхлыг НЭГТГЭХ
Сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, мэдээллээр хангах, багш, дасгалжуулагчдын үйл ажиллагааг ДЭМЖИХ
Хүүхэд, өсвөр үеийн тоглогчдыг эн тэргүүнд дэмжин ажиллах, сурч, хөгжих, амжилт үзүүлэх БОЛОМЖ БОЛОЛЦООГ хамтран бий болгох
Авьяаслаг тоглогчид, тамирчдыг үргэлж дэмжих, олон улсын тэмцээн, уралдаанд оролцуулах, ТЭГШ БОЛОМЖоор хангах
Гишүүд, тоглогчид, сонирхогч бүх түвшинд БАГИЙН АЖИЛЛАГААг дэмжин ажиллах, сонирхлын бүлгүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
ОУ-ын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа гольфийн дүрэм, журам, хэм хэмжээг тайлбарлан таниулах, МӨРДҮҮЛЭН АЖИЛЛАХ, хандикеп тогтоох
Гишүүнчлэлийн бодлогыг хамгийн оновчтой түвшинд хэрэгжүүлэх, ХАРИЛЦАН АШИГТАЙ, үр өгөөжтэй байх зарчмыг баримтлах

Үйл АЖИЛЛАГАА

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/646A0382-640x480.jpg

Хүүхэд

Хүүхдийн гольфийн тэмцээнийг жил бүр гадаа талбай, indoor golf клуб дээр зохион явуулж байна.

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/WCS9696.TeamMongolia-640x480.jpg

Өсвөр, залуучууд

Олон улсад зохиогдож байгаа өсвөрийн гольфийн тэмцээнд оролцох оролцоог дэмжин ажилладаг.

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/EXA-8110-640x480.jpg

Гольф сонирхогчид

Сонирхогчийн гольфийн хүрээнд дотоодын тэмцээн уралдааныг нээлттэй зохион байгуулах, ОУ-ын тэмцээнд оролцох оролцогчдыг шалгаруулах, оролцуулах ажиллагаа хийгдэж ирсэн.

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/TSG_9254-640x480.jpg

Ахмад үе

Ахмадын гольфийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах болон бусад тэмцээн уралдааны санаачлагыг дэмжин ажиллаж ирсэн.

646A0117
646A0135
646A0148
646A0153
646A0169
646A0191
3
20
19437481_647175368826943_7505507273368083689_n
646A0078
646A0127
646A0164
646A0182
646A0184
646A0219
646A0241
646A0252
646A0327
646A0358
646A0371
646A0382
646A0409
646A0436
DSC08373
DSC08516
DSC08721
DSC08746
DSC08750
DSC08782
DSC08815
DSC08839
DSC08894
DSC08895
DSC08947
TSG_9254
TSG_9816

ГОЛЬФИЙН СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ

https://mga.mn/wp-content/uploads/2023/06/TK-400-1.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/logo_mga.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/IT-ZONE.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/BIG-MOGUL.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/moncon.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/09/Golf-Assocation-banner-640x480.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/mt_bogd-1.png

Холбооны вебсайт дээрх мэдээллээс хувь хүнтэй холбоотой бус бол бусад бүх мэдээллийг үнэгүй түгээж, ашиглаж болно.