https://mga.mn/wp-content/uploads/2023/06/360_F_89240595_8WrStaamOuET51gnmJUNZc9GBePR85j6.jpg

MNAOC - 2023ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

18 ДАХЬ УДААГИЙН МОНГОЛ УЛСЫН СОНИРХОГЧИЙН ГОЛЬФИЙН АВРАГА
ШАЛГАРУУЛАХ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ

ГОЛЬФИЙН СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ

https://mga.mn/wp-content/uploads/2023/06/TK-400-1.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/logo_mga.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/IT-ZONE.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/BIG-MOGUL.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/moncon.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/09/Golf-Assocation-banner-640x480.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/mt_bogd-1.png

Холбооны вебсайт дээрх мэдээллээс хувь хүнтэй холбоотой бус бол бусад бүх мэдээллийг үнэгүй түгээж, ашиглаж болно.