АРГА ХЭМЖЭЭ, СУРГАЛТ

АНХЛАН СОНИРХОГЧДОД
Огноо, байршил
Танилцуулах сургалт 1Анхан шатны ойлголт өгөх
2022/05/31JSL golf club
Танилцуулах сургалт 27 хоногын өмнө зарлана
2022/06/16JSL golf club
Танилцуулах сургалт 37 хоногын өмнө зарлана
2022/08/14-20TBA
Танилцуулах сургалт 47 хоногын өмнө зарлана
2022/09/09-16Mt.bogd
ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН
Огноо, байршил
Спортын сэтгэл зүй /сургалт/7 хоногын өмнө зарлана
2022/05 сардМҮОХороо
Гольфийн талбайн ёс зүй, дүрэм /сургалт/7 хоногын өмнө зарлана
2022/06 сардMt.bogd golf club
Туршлага хуваалцах /сургалт/7 хоногын өмнө зарлана
2022/06 сардMt.bogd golf club

*In case of rain training will be indoors

ХҮҮХЭД, ӨСВӨР ҮЕ
Огноо, байршил
Танилцуулах сургалт 17 хоногын өмнө зарлана
2022/06/05-14TBA
БУСАД
Огноо, байршил
Гольф танилцуулах өдөрлөгМҮОХ гишүүн холбоод
2022/06/15Mt.bogd
ДОТООД АРГА ХЭМЖЭЭ
Огноо, байршил
Хандивын арга хэмжээ /Bundan project/
2022/05/06
Бүх гишүүдийн хуралConditioning
2022/10 сардTBA

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БАЙРШЛУУД

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/surgalt-640x480.jpg

Mt.bogd driving range

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/jsl.png

JSL screen golf club

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/МҮОХ-640x480.png

МҮОХороо

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/DSC05568-640x480.jpg

Бусад байршил /тухай бүр зарлана/

ГОЛЬФИЙН СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ

https://mga.mn/wp-content/uploads/2023/06/TK-400-1.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/logo_mga.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/IT-ZONE.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/BIG-MOGUL.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/moncon.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/09/Golf-Assocation-banner-640x480.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/mt_bogd-1.png

Холбооны вебсайт дээрх мэдээллээс хувь хүнтэй холбоотой бус бол бусад бүх мэдээллийг үнэгүй түгээж, ашиглаж болно.